ОШ „ Лаза К.Лазаревић“, Клење основана је 1873.године, под називом ОШ“ Душан Остојић“, Клење.Од 1973. године, установа наставља рад у новој школској згради , а стара школска зграда је адаптирана у салу за физичко васпитање. У просеку нашу школу годишње похађа око 340 ученика. У овој школској години школа има укупно 333 ученика.

Решењем о давању сагласности,  Министарства просвете и спорта број 611-00-00279/2004-03 од 01.09.2004.године,  установа мења назив у ОШ „ Лаза К.Лазаревић“, Клење.

Школа је уписана у судски регистар код Привредног суда у Ваљеву под бројем Фи бр.57/05 од 29.07.2005.године.Уписана је Катастар непокретности КО Клење, на кат.парц.1768 у укупној површини од 89 а и 21 м2.Укупна површина сале је 228,48 м2, од чега је површина саме сале без пратећих просторија 167,08 м2.

Установа  има и два издвојена одељења- у Салашу Црнобарском и у Очагама, где наставу похађају ученици првог циклуса основног образовања и васпитања.

У Црнобарском Салашу постоје четири разреда првог циклуса по једно одељење. Укупно четири одељења.

У Очагама су 2 комбинована одељења, у једном одељењу је комбинација разреда II и IV а у другом одељењу I и III разред.

Матична школа има један  спрат – у приземљу се налазе: просторија за помоћне раднике, просторија за домара и председника синдиката, четири учионице од којих је једна кабинет за хемију,  трпезарија и санитарни чвор.Тоалети се састоје од осам женских кабина и четири мушке кабине са по два лавабоа. На спрату се налазе четири учионице, од којих се једна користи као дигитална учионица, наставничка канцеларија, канцеларија секретара, канцеларија шефа рачуноводства и административнох радника и канцеларија директора школе. На спрату се налази и  школска библиотека са фондом од 6200 књига.

Што се тиче реновирања, матична школа и издвојена одељења су кречени прошле школске године. Столарија је у процесу мењања кроз реализовани пројекат „Модернизација школе“(80% средстава Европског инвестиционог фонда и 20%средства локалне самоуправе). Прошле школске године је само део нове столарије уграђен, а рок уградње остатка столарије је до 31.12.2016.године.

Електричне инсталације за сада функционишу како треба, али је потребно извршити извесне мање поправке и замене, с обзиром да није ништа поправљано.

 Под је замењен у две учионице и то школске 2012/2013.године.Санитарни чвор је у јако лошем стању, потребна је замена или евентуално поправка врата на кабинама.Кров је замењен 2005/2006 године. Већ у августу 2016. је почео попуштати,тако да је потребно санирати проблем. Што се тиче грејања, потребно је извршити контролу и такође извршити мање интервенције на вентилима.

Тренутно се ради реконструкција фискултурне сале и доградња котларнице. У питању је реализација пројекта који финансира локална самоуправа,а радови би требали да се заврше до краја саптембра 2016.године.

Промењено је осветљење у 6 учионица у августу месецу, док је у фебруару 2016.уграђено ново електрично звоно.

Што се тиче наставних средстава описаћемо само  стање које је алармантно. Кабинет за хемију је оскудно опремљен и потребно му је све што прати једну солидно организовану наставу. Школа има један пројектор и један лап-топ, три рачунара за администрацију са два штампача , једним фотокопир апаратом и један  скенер, један рачунар за наставнике са штампачем и фокопир апаратом. У издвојеним одељењима школе  и то у Очагама је један рачунар без штампача, док у Црнобарском Салашу има пет рачунара које је установа добила у оквиру пројекта „Дигитална учионица“. Интернет постоји у матичној школи у Клењу, док издвојеним одељењима школе – у Црнобарском Салашу и  у Очагама  је инсталиран, али не функционише. Такође располажемо са једним CD плејером и једним клавијатурама.

1517-1463053624