СРПСКИ ЈЕЗИК

27.09.

7-1,7-2

29.09.

8-1,8-2

16.10.

5-1,5-2 ,8-1,8-2П

18.10.

6-1,6-2П

20.10.

7-1,7-2П

26.10.

5-1,5-2

21.11.

7-1,7-2

27.11.

6-1,6-2

8.12.

5-1,5-2П

22.12.

8-1,8-2

25.12.

6-1,6-2

26.12.

7-1,7-2

27.12.

5-1,5-2

12.01.

8-1,8-2П

15.01.

5-1,5-2

15.01.

7-1,7-2П

16.01.

6-1,6-2П

   

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

ДАТУМ

ОДЕЉЕЊЕ

ДАТУМ

ОДЕЉЕЊЕ

6.10.

8-1

9.10.

8-2

11.10.

7-1,7-2

16.10.

6-1,6-2

17.10.

5-1,5-2

6.11.

6-1,6-2

7.11.

8-1

8.11.

7-2

13.11.

7-1

14.11.

5-1,5-2,8-2

5.12.

8-2П

6.12.

7-2П

8.12.

6-1,6-2,8-1 П

11.12.

7-1П

14.12.

5-1,5-2П

16.01.

8-1,8-2

17.01.

7-2

18.01.

5-1,5-2

19.01.

6-1,6-2

22.01.

7-1

МАТЕМАТИКА

ДАТУМ

ОДЕЉЕЊЕ

ДАТУМ

ОДЕЉЕЊЕ

25.09.

5-1,5-2

28.09.

8-1,8-2

29.9.

6-1,6-2

02.10.

7-1,7-2

23.10.

5-1,5-2,6-1,6-2П

30.10.

8-1,8-2П

1.11.

7-1,7-2П

20.11.

5-1,5-2

27.11.

8-1,8-2

01.12.

6-1,6-2

04.12.

7-1,7-2

18.12.

5-1,5-2П

28.12.

8-1,8-2П

10.01.

7-1,7-2П

12.1.

6-1,6-2П

22.01.

5-1,5-2,8-1,8-2

ФИЗИКА

ДАТУМ

ОДЕЉЕЊЕ

ДАТУМ

ОДЕЉЕЊЕ

2.10.

8-1,8-2

11.10.

6-1,6-2

13.10.

7-1,7-2

20.11.

7-1,7-2

06.12.

6-1,6-2

22.12.

7-1,7-2

25.12.

8-1,8-2

/

/

ХЕМИЈА

ДАТУМ

ОДЕЉЕЊЕ

ДАТУМ

ОДЕЉЕЊЕ

30.11.

7-1,7-2,8-1

/

/

БИОЛОГИЈА

ДАТУМ

ОДЕЉЕЊЕ

ДАТУМ

ОДЕЉЕЊЕ

20.9.

8-2

9.10.

6-1,6-2

12.10.

5-1,5-2

02.11.

5-1,5-2

8.11.

8-2

16.11.

8-1

20.11.

6-1,6-2

23.11.

5-1,5-2

14.12.

7-1,7-2

21.12.

5-1,5-2

17.1.

8-2

24.01.

6-1,6-2

РУСКИ ЈЕЗИК

ДАТУМ

ОДЕЉЕЊЕ

ДАТУМ

ОДЕЉЕЊЕ

18.10.

 7-1 ,8-1, 8-2

19.10.

7-2

25.10.

6-2

26.10.

6-1

15.11.

5-2

16.11.

5-1

23.11.

7-1,7-2П

13.12.

8-1,8-2П

14.12.

6-1П

15.12.

6-2П

 

МЛАЂИ РАЗРЕДИ

 

1-1

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

МАТЕМАТИКА

СРПСКИ ЈЕЗИК

СВЕТ ОКО НАС

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

14.9.

11.10.

30.11.

31.10.

02.10.

26.10.

28.12.

05.12.

10.10.

17.11.

25.01.

/

24.10.

19.12.

/

/

13.11.

23.01.

/

/

4.12

/

/

/

19.1.

/

/

/

1-2

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

МАТЕМАТИКА

СРПСКИ ЈЕЗИК

СВЕТ ОКО НАС

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

14.9.

11.10.

30.11.

01.11.

02.10.

26.10.

28.12.

01.12.

10.10.

17.11.

25.01.

/

24.10.

19.12.

/

/

13.11.

23.01.

/

/

4.12

/

/

/

19.1.

/

/

/

1-3

ПРЕДМЕТИ

МАТЕМАТИКА

СРПСКИ ЈЕЗИК

СВЕТ ОКО НАС

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

12.10.

12.10.

09.10..

01.11.

26.10.

26.10.

29.11.

06.12.

17.11.

17.11.

27.12..

 

20.12

20.12.

/

 

24.01.

24.1.

/

 

2-1

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

МАТЕМАТИКА

СРПСКИ ЈЕЗИК

СВЕТ ОКО НАС

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

5.10.

02.10.

12.10.

09.10.

7.11.

25.10.

07.12.

26.10.

23.11.

16.11.

/

04.12.

28.12.

30.11.

/

11.01.

/

25.12.

/

/

/

18.01.

/

/

2-2

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

МАТЕМАТИКА

СРПСКИ ЈЕЗИК

СВЕТ ОКО НАС

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

5.10.

02.10.

20.10.

29.9.

7.11.

25.10.

13.12.

27.10.

23.11.

16.11.

24.01.

1.12.

28.12.

30.11.

/

10.01.

/

25.12.

/

/

/

18.01.

/

/

2-3

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

МАТЕМАТИКА

СРПСКИ ЈЕЗИК

СВЕТ ОКО НАС

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

05.10.

11.09.

08.11.

04.10.

07.11.

13.09.

10.01.

26.10.

23.11.

21.09.

/

06.12.

22.01.

27.10.

/

15.01.

/

16.11.

/

/

/

19.01.

/

/

3-1

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

МАТЕМАТИКА

СРПСКИ ЈЕЗИК

ПРИРОДА И ДРУШТВ0

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

27.9.

07.09.

31.10.

02.10.

1.11.

18.09.

30.11.

30.10.

28.11.

26.09.

28.12.

05.12

22.12.

24.11.

/

10.01.

25.1.

20.12.

/

/