Бројно стање ученика и одељења за 2017/2018. годину

 

 

 

ПРВИ РАЗРЕД

МЕСТО

ОДЕЉЕЊЕ

БРОЈ УЧЕНИКА

ДЕВОЈЧИЦЕ

КЛЕЊЕ

I1

16

7

ИО САЛАШ

I2

11

4

ИО ОЧАГЕ

I3

3

2

 

30

13

ДРУГИ РАЗРЕД

МЕСТО

ОДЕЉЕЊЕ

БРОЈ УЧЕНИКА

ДЕВОЈЧИЦЕ

КЛЕЊЕ

II1

28

11

ИО САЛАШ

II2

15

5

ИО ОЧАГЕ

II3

3

1

 

46

 

ТРЕЋИ РАЗРЕД

МЕСТО

ОДЕЉЕЊЕ

БРОЈ УЧЕНИКА

ДЕВОЈЧИЦЕ

КЛЕЊЕ

III1

20

11

ИО САЛАШ

III2

11

4

ИО ОЧАГЕ

III3

4

2

 

35

 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

МЕСТО

ОДЕЉЕЊЕ

БРОЈ УЧЕНИКА

ДЕВОЈЧИЦЕ

КЛЕЊЕ

IV1

24

13

ИО САЛАШ

IV2

10

7

ИО ОЧАГЕ

IV3

5

2

 

39

22

ПЕТИ РАЗРЕД

МЕСТО

ОДЕЉЕЊЕ

БРОЈ УЧЕНИКА

ДЕВОЈЧИЦЕ

КЛЕЊЕ

V1

18

 

КЛЕЊЕ

V2

17

 

 

35

 

ШЕСТИ РАЗРЕД

МЕСТО

ОДЕЉЕЊЕ

БРОЈ УЧЕНИКА

ДЕВОЈЧИЦЕ

КЛЕЊЕ

VI1

20

9

КЛЕЊЕ

VI2

20

8

 

40

17

СЕДМИ РАЗРЕД

МЕСТО

ОДЕЉЕЊЕ

БРОЈ УЧЕНИКА

ДЕВОЈЧИЦЕ

КЛЕЊЕ

VII1

20

8

КЛЕЊЕ

VII2

22

10

 

42

18

ОСМИ РАЗРЕД

МЕСТО

ОДЕЉЕЊЕ

БРОЈ УЧЕНИКА

ДЕВОЈЧИЦЕ

КЛЕЊЕ

VIII1

21

11

КЛЕЊЕ

VIII2

20

10

 

41

21

Укупно ученика Клење

246

Укупно ученика ИО Ц.Салаш

47

Укупно ученика ИО Очаге

15

 

∑ ученика 1 циклус  : 149   ∑ ученика  2 циклус : 158

Укупан број ученика: 308