Стручни сарадник у установи је педагог Тања Стојчић и библиотекар школе Драгица Ненадовић