КЛЕЊЕ

 

Редни број

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

Завршена школа и стручни назив из дипломе

Предмети које предаје

Степен стручности

Стручни испит

Стаж

Године

живота

1.

Нинковић Бранимир

Педагошка Академија Шабац, наставник разредне наставе

-сви обавезни наставни предмети,

-изборни

VI

Да

17

48

2.

Ерцеговчевић Верица

Учитељски факултет Сомбор, професор разредне наставе

сви обавезни наставни предмети,

-изборни

VII

Да

25

54

3.

Савић Славка

Учитељски факултет Ужице, професор разредне наставе

сви обавезни наставни предмети,

-изборни

VII

Да

31

53

4.

Мајсторовић Славица

Учитељски факултет ,професор разредне наставе

сви обавезни наставни предмети, изборни предмет

VII

Да

13

49


 

ЦРНОБАРСКИ САЛАШ

Редни број

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

Завршена школа и стручни назив из дипломе

Предмети које предаје

Степен струч.

Стручни испит

Стаж

Године живота

1.

Мијатовић Биљана

Педагошка Академија Шабац, наставник разредне наставе

сви обавезни наставни предмети,

-изборни

VI

Да

15

49

2.

Остојић Весна

Педагошка Академија Шабац, наставник разредне наставе

сви обавезни наставни предмети,-изборни

VI

Да

17

55

3.

Кузмановић Весна

Педагошка академија Шабац, наставник разредне наставе

сви обавезни наставни предмети, изборни предмет

VI

Да

14

47

4.

Теодоровић Соња

Учитељски факултет, Бијељина, професор разредне наставе

сви обавезни наставни предмети, изборни предмет

VII

Да

15

47

 

 

ОЧАГЕ

Редни број

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

Завршена школа и стручни назив из дипломе

Предмети које предаје

Степен струч.

Стручни испит

Стаж

Године живота

1.

Ратко Мијатовић

Учитељски факултет Ужице

сви обавезни наставни предмети, изборни предмет

VII

Да

32

58

2.

Светлана - Поповић Станојчић

Учитеаски факултет Сомбор

сви обавезни наставни предмети,-изборни

VII

Да

17

50