Р. број

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

Предмет који предаје

1

МИЛОСАВЉЕВИЋ БОЈАНА

Српски језик

2

КОЈАДИНОВИЋ СВЕТЛАНА

Српски језик

3

ЗОРБИЋ РАДА

Руски језик

4

МИЛИНКОВИЋ ГОРДАНА

Физика

5

СТАНОЈЧИЋ ВЕСНА

Географија

6

МАШИЋ КАТАРИНА

Енглески језик

7

БОШЕСКА МИЛАНКА

Енглески језик

8

УЛАРЏИЋ БИЉАНА

ТО и информатка

9

МИРКОВИЋ ВЕЛИНКА

Музичка култура

10

БОГДАНОВИЋ НЕНАД

Веронаука

11

КОЛАРИЋ ТОМИСЛАВ

Историја

12

БЛАГОЈЕВИЋ СИНИША

Историја

13

САВИЋ МИОДРАГ

Физичко васпитање

14

МАРТИЋ САША

Физичко васпитање

15

КОЛАРИЋ БРАНИСЛАВ

Математика и информатика

16

ЦВЕТИНОВИЋ ЈАСМИНА

Математика

17

ДАНКА МИЛИЋЕВИЋ

Ликовна култура, ЦСВ

18.

СТОЈАН АНИЧИЋ

Ликовна култура, ЦСВ

19

ЈЕЛЕНА СТЕВАНОВИЋ

Биологија

20.

ПАЈИЋ ГОРДАНА

Биологија