Административно-финансијко особље:

Ред.број

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

Завршена школа

 

Радно место

Степен струч.

Стручни испит

Стаж

Године живота

1.

Раденка Грујић

Правни факултет

Секретар

VII

Да

19

55

2.

Слободанка Тадић

Виша економска

Шеф рачуноводства

VI

да

5

48

3.

Којић Живанко

Средња економска

административни радник

IV

Не

15

59

4.

Дивка Дрезгић

Средња економска

Рачуноводство

IV

Не

23

54