Ложач:

Ред.број

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

Школска спрема

Степен струч.

Стаж

Године живота

1.

Поповић Милорад

КВ

III

33

60

2.

Теодоровић Слободан

КВ

III

4

53

 

Помоћни радници- радници за одржавање чистоће:

Ред.број

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

Школска спрема

Степен струч.

Стаж

Године живота

1.

Маринковић Биљана

НКВ

I

3

39

2.

Зорбић Слађана

НКВ

I

16

45

3.

Марић Милица

НКВ

I

13

39

4.

Васић Драган

НКВ

I

22

62

5.

Лацковић Владан

НКВ

1

12

44

 

 

Домар:

 

Р.БР.

Презиме и име

Школска спрема

Степен стручности

Стаж

Године живота

1.

Зорбић Драгомир

РТВмеханичар

III

38

63